Technologia

RODZAJ PODŁOŻA ZALETY WADY
ANHYDRYT GIPSOWY 1. Płynna konsystencja mieszanki ułatwia dotarcie betonu Agilia do wszystkich, nawet trudno dostępnych miejsc.
2. Produkcja mieszanki ma miejsce w betonowniach przemysłowych, co zapewnia powtarzalność jej parametrów i zachowanie reżimu technologicznego.
3. Szybciej i efektywniej przewodzi ciepło, co pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i podnosi komfort użytkowania systemów z ogrzewaniem podłogowym.
4. Zmniejszona grubość wylewki – już od 3 cm nad przewodami instalacji grzewczej i 3,5 cm przy wylewce bez ogrzewania.
5. Wysoka wytrzymałość – od 20 MPa (jastrych cementowy – około 12 MPa).
6. Znacznie wyższy stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie sprawia, że produkt nie wymaga zbrojenia.
7. Bezskurczowe wiązanie eliminuje problem spękań wylewki.
8. Możliwość wykonania dużych pól bez dylatacji – nawet do 300 m2 na ogrzewaniu podłogowym (900 m2 bez ogrzewania).
9. Właściwości samopoziomujące skracają prace wykonawcze i gwarantują łatwe rozlanie i wypoziomowanie się mieszanki.
10. Wydajność układania – 3-osobowa ekipa wykonawcza może osiągnąć wydajność przekraczającą wylanie 1000 m2 powierzchni dziennie.
11. Przyspieszenie prac wykonawczych – istnieje możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48 h i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Już po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe.
12. Uniwersalne rozwiązanie dla inwestycji o różnej wielkości – stosowana technologia wylewania pozwala wykonać podkłady podłogowe o powierzchni od kilkudziesięciu do kilku tysięcy m2.
1. Przeciwwskazania do zastosowania w pomieszczeniach, w których występuje stałe zawilgocenie (łaźnie, pralnie, baseny, kuchnie przemysłowe); ograniczenie to nie dotyczy typowych łazienek, kuchni i WC w mieszkaniu.
2. Przeciwwskazaniem do zastosowania jest konieczność uzyskania w pomieszczeniu spadków, np. garaż.
3. Mniejsza bezwładność cieplna z uwagi na mniejszą grubość podłoża.
4. Brak możliwości zastosowania na powierzchniach zewnętrznych typu tarasy, podjazdy, balkony.
PODŁOŻE BETONOWE 1. Sprawdzona i najbardziej popularna technologia.
2. Niższa cena z uwagi na zastosowanie lokalnych komponentów.
3. Większa mrozoodporność oraz możliwość zastosowania w warunkach stałego zawilgocenia.
4. Możliwość kształtowania dowolnych spadków (ze względu na konsystencję stosowanej półsuchej mieszanki).
5. Z uwagi na większą grubość wylewki – większe zdolności akumulacji ciepła; istnieje możliwość dodatkowego podniesienia tego parametru poprzez dodatek kamienia o uziarnieniu do 8 mm.
6. Ograniczenie ilości wilgoci wprowadzonej do obiektu
1. Słabsze przewodnictwo cieplne (istotne przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego); porowatość rzędu 15-20%, liczne pustki powietrzne w mikrostrukturze.
2. Konieczność stosowania dylatacji przy pow. ponad 30 m2.
3. Minimalna grubość układania – 6 cm przy ogrzewaniu podłogowym i do 5 cm bez ogrzewania.